Adwokat Magdalena Pustół

Kancelaria Adwokacka

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych

W okresie od 2013 do 2016 roku odbywałam aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach, którą skończyłam składając z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki. Zostałam wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz karnym. Ponadto reprezentuje klientów w sprawach z zakresu prawa administracyjnego – postępowania wszczęte przeciwko przedsiębiorcom z Ustawy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Oferuję świadczenie usług prawnych dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych na terenie całej Polski. Doświadczenie zdobywałam w Kancelarii Adwokackiej i Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Współpraca z kancelariami pozwoliła mi łączyć wiedzę teoretyczną z działaniem w praktyce.

Prawo Karne

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa karnego oraz postępowań w sprawach o wykroczenia:

Prawo cywilne i gospodarcze

Kancelaria prowadzi postępowania sądowe, ale również reprezentuje klientów na etapie postępowania przesądowego w sprawach:

Prawo rodzinne i opiekuńcze

W zakresie obsługi spraw z dziedziny prawa rodzinnego i opiekuńczego Kancelaria oferuje w szczególności reprezentację w sprawach:

Prawo administracyjne i sądowo administracyjne

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno na etapie sądowym jak również reprezentacją przed organami administracji publicznej. Zajmujemy się prowadzeniem spraw z zakresu prawa żywnościowego- prawidłowe oznakowanie produktów, niewłaściwa jakość handlowa produktu, zafałszowanie produktu.

Kontakt

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Pustół, Planty 16C/21, 25-502 Kielce. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W razie pytań prosimy o kontakt na: kancelaria@adwokatpustol.pl