Usługi prawne dla przedsiębiorstw i osób fizycznych

Prawo Karne

 • obrona w sprawach karnych przed Sądem
 • obrona w postępowaniach prowadzonych przed organami Policji oraz Prokuratury
 • sprawy wykroczeniowe
 • dozór elektroniczny
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary

Prawo cywilne

 • roszczenia z umów cywilnoprawnych
 • prawa rzeczowe ograniczone
 • prawo spadkowe
 • roszczenia odszkodowawcze
 • sprawy o zaplate

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • o rozwód lub separację
 • podział majątku wspólnego
 • o alimenty
 • unieważnienie małżeństwa
 • o kontakty

Prawo administracyjne

 • pomoc w zakresie sporzadzania pism
 • reprezentacja przed Sądami Administracyjnymi

Prawo gospodarcze

 • pomoc przy sporządzaniu oraz opiniowaniu umów
 • pomoc przy rejestracji spółek prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • reprezentacja przed Sądami